Skybaserte løsninger

for miljødokumentasjon.

Våre verktøy

Logg inn

Livsløpsvurderinger – Grønn konkurransekraft

For være konkurransedyktig i det grønne skiftet er det nødvendig å ha de rette verktøyene for å dokumentere dette.
Vi kan bidra med:

MILJØDOKUMENTASJON og EPD

Norsk næringsliv og offentlige institusjoner opplever økende etterspørsel etter miljødokumentasjon. Det kreves i større grad miljødeklarasjoner (EPD) for produkter og klimaregnskap for kommuner, virksomheter og prosjekter. Slike analyser er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet standardiserte verktøy og løsninger for å forenkle denne prosessen.

RESSURSOPTIMERING

Redusert ressursbruk, lenger levetid for produkter og økt grad av gjenvinning er en sentral del av overgangen til det grønne skiftet og en sirkulær økonomi. Vi tilbyr verktøy for å vurdere og måle optimal bruk av ressurser og effekten av ulike tiltak i et helhetlig perspektiv. Verktøyene kan benyttes til å vurdere blant annet emballasjeløsninger, transporttjenester og avfallssystemer.

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA)

Livsløpsvurderinger (LCA) er grunnlaget for alle våre verktøy og analyser. LCA (Life Cycle Assessment på engelsk) er en metode for å vurdere den totale miljøpåvirkningen fra hele verdikjeden til et produkt. Vi utvikler spesialtilpassede LCA-verktøy for flere typer virksomheter, i tillegg til våre verktøy for miljødeklarasjoner (EPD), og klimaregnskap.

RÅDGIVNING

I mange tilfeller er ikke et verktøy nok til å dekke brukernes behov. Derfor tilbyr LCA.no rådgivningstjenester knyttet til tolkning og bruk av resultater fra våre verktøy. Vi tilbyr også generelle rådgivningstjenester innen miljø og bærekraft, hvor vi samarbeider med Østfoldforskning innenfor selskapets fagområder.

Norsk næringsliv og offentlige institusjoner opplever økende etterspørsel etter miljødokumentasjon. Det kreves i større grad miljødeklarasjoner (EPD) for produkter og klimaregnskap for kommuner, virksomheter og prosjekter. Slike analyser er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet standardiserte verktøy og løsninger for å forenkle denne prosessen.

Livsløpsvurderinger (LCA) er grunnlaget for alle våre verktøy og analyser. LCA (Life Cycle Assessment på engelsk) er en metode for å vurdere den totale miljøpåvirkningen fra hele verdikjeden til et produkt. Vi utvikler spesialtilpassede LCA-verktøy for flere typer virksomheter, i tillegg til våre verktøy for miljødeklarasjoner (EPD), og klimaregnskap.

Redusert ressursbruk, lenger levetid for produkter og økt grad av gjenvinning er en sentral del av overgangen til det grønne skiftet og en sirkulær økonomi. Vi tilbyr verktøy for å vurdere og måle optimal bruk av ressurser og effekten av ulike tiltak i et helhetlig perspektiv. Verktøyene kan benyttes til å vurdere blant annet emballasjeløsningertransporttjenester og avfallssystemer.

I mange tilfeller er ikke et verktøy nok til å dekke brukernes behov. Derfor tilbyr LCA.no rådgivningstjenester knyttet til tolkning og bruk av resultater fra våre verktøy. Vi tilbyr også generelle rådgivningstjenester innen miljø og bærekraft, hvor vi samarbeider med (Østfoldforskning) innenfor selskapets fagområder.

0 Års erfaring med LCA
0 Bedrifter
0 Brukere
> 0 Publiserte EPDer
0 Unike verktøy

Våre verktøy

Ønsker du å jobbe med skybaserte løsninger for miljødokumentasjon?

EPD for dummies / EPD – Norge

Hva er EPD?

En EPD eller “miljødeklarasjon”, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.
EPD står for Environmental Product Declaration og forkortelsen brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.
Se videoen for å lære mer.

Klikk