Ønsker du å jobbe med skybaserte løsninger for miljødokumentasjon?

Norsk næringsliv og offentlige institusjoner opplever økende etterspørsel etter miljødokumentasjon.
Det kreves i større grad miljødeklarasjoner (EPD) for produkter og klimaregnskap for kommuner, virksomheter og prosjekter.
Slike analyser er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet standardiserte verktøy og løsninger for å forenkle denne prosessen.

LCA.no er i vekst og hjelper nå flere store norske industrier som betong, asfalt, stål og møbler med å lage miljødokumentasjon av sine produkter.
Vi utvider og søker etter dyktige medarbeidere som vil være med på å videreutvikle og implementere våre verktøy og tjenester hos eksisterende og nye kunder.

Dersom du ønsker å jobbe med miljø og bærekraft i næringslivet med hjelp av moderne løsninger, er du den vi leter etter.