Presentasjon av EPD-Tagger for Norsk stålforbund

Presentasjon av EPD-Tagger for Norsk stålforbund

EPD-Tagger – Broen mellom EPD og BIM

Ved å koble bedriftens EPDer opp mot modellen får du et prosjektspesifikt miljøregnskap som gjenspeiler leveransen, fra produksjon til ferdig levert. Det gir et dynamisk klimagassregnskap hvor man i tillegg til å se på enkeltelementene ser helheten av bygget og leveransen.

Sammen med NORSUS, BuildingPoint Scandinavia og Betongelementforeningen har vi utviklet EPD-Tagger, verktøyet som integrerer EPD og BIM.

Verktøyet vil nå tilgjengeliggjøres for Norsk Stålforbund.

Les mer her.