EPD - generator

Ferdig godkjent EPD på bare noen minutter

EPD-generator

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer. Se EPD-Norge for mer informasjon.

Miljødeklarasjoner (EPD) er:

  • Godkjente av en uavhengig tredjepart
  • Sammenlignbare, siden de er utviklet i henhold til standarder
  • Publiserte (offentlig tilgjengelig fra www.epd-norge.no)
  • Adderbare, slik at en EPD kan brukes som grunnlag i miljøregnskap for større prosjekter

EPD-generator 
Utvikling av en EPD er ofte tid- og ressurskrevende. LCA.no har utviklet et verktøy (EPD-generator) for å forenkle denne prosessen.

Bilde av en EPD

EPD-generatoren gir bedrifter mulighet til selv å utvikle EPDer. Ved oppstart etableres det bedrifts- eller bransjespesifikk database med miljødata for aktuelle råvarer, energi, transport og avfall

Bedriften legger selv inn produktsammensetning, transportinformasjon, energibruk og avfall fra produksjon. Systemet regner automatisk ut miljøpåvirkning tilpasset EPD-formatet.

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en objektiv person (tredje part). Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles i generatoren som tredjeparts verifiserte.

Vil du vite mer, så send en e-post til support@lca.no.
Eller send en melding via kontaktskjemaet til LCA.no.

Så tar vi kontakt med deg for en hyggelig prat.

Analyse verktøy for produkt forbedring

Kontakt oss for å få tilgang på EPD verktøyet.

Er du allerede registrert, logger du deg inn her .