Integrasjonen av EPD i BIM er her!

Integrasjonen av EPD i BIM er her!

Betongelementforeningen har siden 2017 jobbet med idéen om å integrere EPD i BIM. Med dette ønsket vi å utvikle et verktøy som gjør det mulig å jobbe aktivt med EPDer under prosjektering.

Ved å koble bedriftens EPDer opp mot modellen får du et prosjektspesifikt miljøregnskap som gjenspeiler leveransen, fra produksjon til ferdig levert. Det gir et dynamisk klimagassregnskap hvor man i tillegg til å se på enkeltelementene ser helheten av bygget og leveransen.

Fra å være et pilotprosjekt sammen med NORSUS har vi nå sammen med BuildingPoint Scandinavia og Betongelementforeningen utviklet EPD-Tagger, verktøyet som integrerer EPD og BIM.

Følg lanseringen førstkommende fredag, 19. mars kl. 13.00.
Klikk her for å følge lanseringen live.

Les artikkel på hjemmesiden til Betongelementforeningen

EPD-Tagger – Broen mellom EPD og BIM

Det grønne skiftet har ført til at myndigheter og byggherrer har økt fokus på materialer og klimagassutslipp i beslutningsprosessen for byggeprosjekter. Det har gitt tilspisset konkurranse mellom materialer, mellom løsninger, og mellom produsenter. Takket være digitalisering er flere pålitelige EPD’er (Miljødeklarasjoner) tilgjengelig for livsløpsberegninger. Men disse benyttes ofte til forenklede estimater basert på areal og antatt produkt. Det er ikke nok. Man må også se på variasjoner som transport og produsent mellom hvert prosjekt, og variasjoner i konstruksjonsløsninger med ulike materialer.

Prosjektet «Broen mellom EPD og BIM» (Building Information Modeling) har i løpet av de siste årene utviklet verktøyet «EPD-Tagger», en digital plattform mellom LCA.no og Tekla Structures som gjør det mulig å dele data mellom EPD og BIM. Dette gjør det mulig å koble opp nøyaktige mengder i BIM-prosjekter med prosjektspesifikke og tredjeparts-verifiserte EPD-data fra LCA.no sin EPD-Generator. Heller enn et forenklet estimat kan man enkelt levere en pålitelig miljødeklarasjon til konkurransegrunnlaget som faktisk representerer CO2-avtrykket av den ferdige konstruksjonsløsningen.