Rekordvekst for miljødeklarasjoner

Rekordvekst for miljødeklarasjoner

Artikkelen er hentet fra hjemmesiden nemitek.no Les her

40 prosent flere produkter har fått miljødeklarasjon bare i løpet av 2020. EPD-sjef Håkon Hauan regner med mange flere deklarasjoner på tekniske produkter. VKE, Pipelife og Ventistål har gått foran.

– Det er litt som den berømte ketsjupflaska. Plutselig løsnet det, sier Hauan. – Jeg vet ikke om det er på grunn av eller på tross av Covid, men 2020 har vært et fantastisk år for EPD Norge. Vi har aldri hatt så stor tilgang på nye EPD-eiere eller EPD-er.

Til nyttår var det rundt 1250 produkter som hadde miljødeklarasjonen. For et år siden lå antallet rundt 850. Hauan innrømmer at han bommet på alt da styret hans ga ham i oppdrag å lage scenarier foran 2020. Ingen av dem han satte opp, var optimistiske nok.

Konsulentfritt

Mye av forklaringen er at nå går det an å lage sin egen EPD helt uten å bruke dyre konsulenter. Det kan gjøres automatisk med nye, digitale verktøy:

– Økningen i tilgang på EPD-verktøy var også formidabel i fjor. Det gjør at kunder og organisasjoner får tilgang til et verktøy som gjør det mulig å lage EPD-er raskt og effektivt. All logikken ligger i skjemaet, konstaterer Håkon Hauan.

Over 60 prosent av de flere hundre nye EPD-ene som ble godkjent og bekreftet i fjor, ble laget med slike verktøy. Der er Norge verdensledende, fastslår sjefen.

Satset og innfridde med EPD miljødeklarasjon på ventiler

– Dessuten er flere og flere av EPD-ene tilgjengelige i et digitalt, maskinlesbart format, forteller han.

Sertifisering

Kravene fra Statsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og andre store byggherrer om at byggene deres skal sertifiseres, er en viktig grunn til at så mange satser på å miljødeklarere produktene sine.

– Så er det også ganske mange selskaper som vil bruke miljø og miljødokumentasjon som en del av bærekraftstrategien sin. De bruker dokumentasjon for å vise at det ikke bare er noe de sier – det er noe de faktisk også gjør. En del vinner anbud og kunder fordi de er flinke til å dokumentere miljø, ifølge Hauan.

Fremdeles er det forskjeller mellom fag og bransjer. Nå er det først og fremst de tekniske installasjonene som står igjen:

VKE-regler klare

– For de tradisjonelle byggevarene mangler det ikke EPD-er, men det gjør det på det vi putter inn i byggene. Ventilasjon, kulde- og energisystemer, lyssystemer, tekniske og elektriske installasjoner. Der tror jeg det kommer mange nå. Det er en bransje som vil oppleve økende krav om EPD-er, spår han.

Han trekker frem ventilasjonsbransjen, og han roser Pipelife. For ventilasjonssystemene har VKE gjort et solid stykke arbeid og laget egne regler for produktkategorien.
– De har nettopp vært på offentlig høring og er godkjent. Ventistål hadde allerede, men den nye produktkategoriregelen vil gjøre at det kommer en rekke nye EPD-er, sier han.

– I rørbransjen ser vi at Pipelife ikke har konkurrenter når det gjelder miljødokumentasjon. De som er først ute, vinner på det. De endrer hele konkurransesituasjonen med å tilføre miljø som et kriterium.