Verdensrekord i EPDer

Verdensrekord i EPDer

Pipelife lagde hele 59 EPDer fra EPD verktøy og sendte disse automatisk over til EPD-Norge. Hele forsendelses prosessen tok mindre enn 10 minutter. Dette setter en ny standard i automatisering og volum som ingen i EPD verden har sett maken til. Dette må være verdensrekord, i både antall EPDer levert samtidig og lavt tidsbruk!!!!!

Kåre Yttervik, Teknisk KAM hos Pipelife, sier at det å utarbeide mange EPDer med bruk av EPD verktøy og automatisk forsendelse av EPDer til EPD-Norge gir en enorm besparelse både i tid og
penger. Han sier videre at uten EPD verktøy og automatisering vil det være helt urealistisk å lage så mange EPDer. Pipelife brukte om lag 16 timer for å lage alle 59 EPDer, med tilhørende vedlegg og intern verifisering. Det er faktisk kun 16 minutter pr EPD og dette er kun mulig ved bruk av automatiserte EPD verktøy.

Markedet etterspør mer og mer EPDer, både i Norge og internasjonalt og Pipelife har som strategi å være ledende også på miljødokumentasjon.
Det er det norske selskapet LCA.no som har utviklet EPD verktøyet for Pipelife. Adm. Dir. Trond Edvardsen sier at det er meget stor interesse for, både nasjonalt og internasjonalt for LCA.no sine løsninger og han er overbevist om at fremtiden innen miljødokumentasjon generelt og EPD utvikling spesielt er automatisering og digitalisering.
EPD-Norge opplever også meget stor interesse både fra norske og utenlandske virksomheter om automatisering av EPD utvikling. Automatisering er fremtiden og er helt nødvendig for å håndtere det økende volum som både i Norge og  utlandet og både innen offentlige og private anbud.
Miljødokumentasjon blir mer og reglen og ikke unntaket.
Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til sine produkter stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen. Miljødeklarasjonen EPD dekker dette behovet.

For nærmere opplysninger og kommentarer, kontakt:
• Håkon Hauan, daglig leder av EPD–Norge, tlf. 9772 2020, e-post: hha@epd-norge.no

Les hele pressemeldingen her