Vestre med nye EPDer – Verdens første produktkatalog med EPD-verdier på hele porteføljen.

Vestre med nye EPDer – Verdens første produktkatalog med EPD-verdier på hele porteføljen.

Les hele artikelen på hjemmesiden til EPD-Norge

Vestre er en norsk produsent av bymøbler som i mer enn 70 år har lange tradisjoner med design og produksjon av bærekraftige løsninger. Vestre har en klar og tydelig visjon og strategi hvor langsiktig bærekraft er en forutsetning og er integrert i alle deler av virksomheten. Dette har resultert i at Vestre nettopp har utviklet og publisert 26 miljødeklarasjoner/EPDer for en rekke av sine produkter. EPDene vil dokumentere Vestre sine produkters miljøprestasjoner på en objektiv, verifisert og troverdig måte. Miljødeklarasjonen er ment for å imøtese og tilfredsstille både offentlige og private krav til miljødokumentasjon, både nasjonalt og internasjonalt

Øyvind Bjørnstad, ansvarlig for strategi og bærekraft hos Vestre, poengterer at Miljødeklarasjoner vil bidra til at Vestre når sine strategiske mål samt bidra til at Vestre oppnår sine definerte FN bærekrafts mål. Videre vil EPDer være et kraftig salgsverktøy og bidra til videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Vestre benytter et automatisert verktøy, EPD generator utviklet i samarbeid ned Norsk Industri, for utvikling av EPDer. Bruk av et automatisert EPD verktøy senker kostnadene betraktelig, reduserer tiden betraktelig fra utvikling, verifisering, godkjennelse og publisering av EPDer. Og sist, men ikke minst, løsningen lager digitale EPDer automatisk og det er raskt og enkelt å håndtere store volum. De første 26 EPDene fra Vestre er blitt generert og publisert på en brøkdel av den tiden det ellers ville ha tatt.

Vestre sine Miljødeklarasjonen kan lastes ned fra EPD-Norge, via EPD-Norge Digi eller via Vestre sin webside.

EPD-Norge

EPD-Norge opplever stor interesse både fra norske og utenlandske virksomheter innen møbel og design produkter og løsninger. Interessen kommer fra produsenter, rådgivere/konsulenter og byggeiere og det er åpenbart at nå som alt ligger til rette for utvikling og bruk av EPDer fremover. Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til sine produkter stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen. Miljødeklarasjonen EPD dekker dette behovet.