Webinar 23 August – lansering av ny EPD generator fra LCA.no med ny standard EN 15804+A2.

Webinar 23 August – lansering av ny EPD generator fra LCA.no med ny standard EN 15804+A2.

Velkommen til lansering av ny EPD generator fra LCA.no med ny standard EN 15804+A2.

Flere av dere har allerede fått gleden av å prøve den nye versjonen, men vi ønsker nå at alle skal kunne ta den i bruk.

23 august har vi planlagt et webinar for brukere av EPD generatoren.

Registrer for Norsk eller engelsk bruker webinar via eposten som ble sendt til alle brukere 30.06.2022:

Program:

  • Lansering av ny EPD generator
  • Gjennomgang av ny standard EN 15804+A2
  • Lansering av support.lca.no
  • Spørsmål fra brukerne

Viktige punkter ved overgangen til ny standard 15804+A2:

Miljøindikatorer

  • +A2 versjonen av standarden benytter andre indikatorer enn +A1, for å harmonere med PEF (Product Environmental Footprint) fra EU.
  • Det er flere indikatorer i +A2 versjonen av standarden enn +A1.
  • I tillegg benytter nesten alle de tidligere indikatorene andre vitenskapelige metoder for beregning av potensiell miljøpåvirkning.
  • Dette gjelder både beregning av klimagassutslipp som Global Warming Potential (GWP) som nå benytter 4 forskjellige indikatorer, men også f.eks. forsuring AP (acidification potential) som før hadde enhet SO2-ekv og nå med +A2 har enhet mol H+ ekv.

Denne forskjellen gjør at ingen EPDer iht. +A1 versjonen av EN 15804 kan benyttes som datagrunnlag til EPDer iht. +A2. For eksempel ved bruk av sement-EPDer i betong-EPDer.

Generiske data

I en overgangsperiode vil det derfor være nødvendig å benytte gjennomsnittsdata/ generiske data for materialer fram til EPDer iht. +A2 er tilgjengelig.
Ta gjerne kontakt med deres leverandører tidlig og etterspør EPDer.

Konvertering av EPDer til nytt system

EPD header (tekst delen) vil være den samme som tidligere. Alle EPDer som allerede er i systemet vil derfor være synlige. EPD data fra EPDer etter +A1 standard, vil ikke være synlig i det nye systemet, siden de er lagret i den gamle databasen. Datasettene har nye navn og nye verdier, derfor må EPDene settes opp på nytt. Dere vil i en periode fortsatt ha tilgang til det gamle systemet under LCA.tools slik at dere kan bruke det som referanse for å sette opp de nye EPDene.

LCA.no kan hjelpe med å konvertere tidligere EPDer på times basis.

Kontakt oss på support@lca.no med en liste over EPDer (med EPD ID og navn) dere ønsker å konvertere til ny standard.(1550,- eks mva per time.)

De oppdaterte EPDer kan sendes til EPD-Norge for å bytte ut eksisterende EPDer som er utviklet i henhold til EN15804+A1. (Kostnadsfritt)

Ta kontakt med support@lca.no eller ring +47 916 50 916 hvis du har noen spørsmål knyttet til den kommende oppdateringen